Telefon Patrycja: +48 510 055 944

Telefon Nazar: +48 506 256 784

Telefon Robert: +48 502 323 237

Polityka prywatności

Niniejszy dokument stanowi realizację polityki informacyjnej we wszelkich aspektach przetwarzania i ochrony Państwa danych osobowych.

  1. Informacja dotycząca Administratora i gromadzenia danych osobowych

1.1. Administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej Rozporządzenie) w odniesieniu do Państwa danych jest

Robin Robert Król z siedzibą w Warszawie, przy ul. Bukowieckiej 92 lok ¾ , 03-893  Warszawa (dalej Administrator).

1.2. Administrator gromadzi i przetwarza podane przez Państwa dane osobowe tj. imię, nazwisko, adres, adres e-mail, miejsce pracy.

1.3. Administrator przetwarza Państwa dane osobowej do celów statutowych Administratora z zakresu branż objętych serwisami internetowymi: robin-wykladziny.pl

1.4. Przetwarzanie przez Administratora danych osobowych w celach marketingowych odbywa się jedynie za Państwa zgodą, na podstawie

art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia.

1.5. Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne i leży w sferze uznania osoby, której dane te dotyczą, a ich przetwarzanie przez Administratora zależy od uzyskania ich zgody. Zgodę mogą Państwo wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (szerzej na temat warunków udzielenia i wycofania zgody w punkcie 3 niniejszej polityki).

1.6. Administrator przechowuje Państwa dane osobowe jedynie przez okres niezbędny do celu przetwarzania lub do wycofania zgody. Po tym okresie Państwa dane osobowe zostaną usunięte.

  1. Prawa osoby, której dane dotyczą

2.1. Przysługuje Państwu prawo do uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarza on Państwa dane osobowe, prawo żądania dostępu do tych danych oraz prawo uzyskania od Administratora informacji dotyczących celów przetwarzania i kategorii przetwarzanych danych osobowych, informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe są ujawniane, planowanym okresie przechowywania danych osobowych, źródle danych w przypadku, gdy zostały zebrane nie od osoby, której dotyczą oraz informacji o podejmowaniu zautomatyzowanych decyzji, w tym m.in. w oparciu o profilowanie. Mają Państwo także prawo do uzyskania kopii danych.

2.2. Ponadto przysługuje Państwu prawo żądania niezwłocznego sprostowania Państwa danych osobowych, które są nieprawidłowe, prawo żądania uzupełnienia danych niekompletnych, prawo do przenoszenia danych, a także w przypadkach określonych w Rozporządzeniu: prawo żądania niezwłocznego usunięcia dotyczących Państwa danych osobowych, prawo żądania ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

2.3. Przysługuje również Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

  1. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

3.1. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów statutowych stowarzyszenia następuje po zapoznaniu się z niniejszą polityką, poprzez wysłanie na adres: r.krol@robin-wykladziny.pl

W takim przypadku wyrażają Państwo swoją zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Administratora podanych przez siebie danych osobowych w celu wyraźnie wskazanym przy wyrażaniu zgody.

3.2. Mogą Państwo wycofać zgodę w dowolnym momencie przy użyciu odpowiedniego linku znajdującego się pod każdą wiadomością przesłaną przez Administratora. Ponadto mogą Państwo wycofać zgodę wysyłając do Administratora oświadczenie o wycofaniu zgody w sposób wskazany w punkcie 5 niniejszej polityki.

3.3. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

  1. Bezpieczeństwo danych osobowych

4.1. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe zgodnie z przepisami Rozporządzenia, w tym stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych i odpowiedniej poufności, w tym ochrony przed nieuprawnionym dostępem do nich.

  1. Dane kontaktowe

5.1. Wszelkie żądania, prośby, powiadomienia, zapytania dotyczące się do przetwarzania przez Administratora Państwa danych osobowych, w tym w zakresie dostępu do ich treści, sposobu aktualizacji lub wycofania zgody na ich przetwarzanie mogą Państwo kierować drogą mailową na adres r.krol@robin-wykladziny.pl lub pisemnie na adres: Robin Robert Król, ul. Bukowiecka 92 lok 3/4 , 03-893 Warszawa.

 

W naszym Serwisie używamy plików cookies. Korzystając dalej z Serwisu, wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z Polityką prywatności. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, w każdej chwili można ją cofnąć poprzez zmianę ustawień dotyczących plików „cookies” w używanej przeglądarce internetowej. Kliknij „Akceptuję”, aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.